URL: http://www.farwindenergy.dk/index.php?id=164,0,0,1,0,0


Profil

FarWind Energy formidler og rådgiver primært i forbindelse med investering i vindmølleprojekter og vindmølleparker.

FarWind Energy’s rådgivning er primært orienteret mod professionelle investorer og er frem for alt kendetegnet ved diskretion og ”value-added-to-transaction”.

Vi orienterer os primært mod projekter med ibrugtagne vindmøller fabrikeret af førende producenter.

Vi arbejder i Tyskland, Frankrig og andre veludviklede markeder.